Επιτροπή preΣΦΗΜΜΥΌνοματεπώνυμο Ιδιότητα Πανεπιστήμιο / Εταιρία
Ιωάννης Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ομάδες preΣΦΗΜΜΥJohn Doe

Ομαδα 1

Κείμενο

Κείμενο

John Doe

Ομαδα 2

Κείμενο

Κείμενο

John Doe

Ομαδα 3

Κείμενο

Κείμενο

John Doe

Ομαδα 4

Κείμενο

Κείμενο

John Doe

Ομαδα 5

Κείμενο

Κείμενο

John Doe

Ομαδα 6

Κείμενο

Κείμενο