ΣΦΗΜΜΥ 15Αναστάσιος Μπακιρτζής


Είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου υπηρέτησε από το 1985 μέχρι το 2023 διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες ΔΕΠ, και από το 2002 στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1979) και διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Georgia Institute of Technology των Η.Π.Α. (1984). Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ (2020-2022), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του ΑΠΘ με έδρα την Κοζάνη (1999-2004), Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ (1997-1999 & 2008-2010) και διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ (2006-2010 & 2016-2019). Ήταν επιστημονικά υπεύθυνος 35 ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ, Ελληνική βιομηχανία ενέργειας). Έχει συγγράψει ένα επιστημονικό βιβλίο και περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Διετέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Sustainable Energy, IET Renewable Power Generation και Journal of Modern Power Systems and Clean Energy), μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων (IREP, PSCC, ISGT, ISAP, κ.ά.) και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά επιστημονικά συνέδρια. Είναι Life Fellow του IEEE και ομότιμο μέλος του Τ.Ε.Ε..

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις και τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην αναδιάρθρωση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές του κόσμου, μετατρέποντάς τα από κάθετα ολοκληρωμένα ρυθμιζόμενα μονοπώλια σε ανταγωνιστικά συστήματα βασισμένα στην ελεύθερη αγορά. Οι ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν, ίσως, την πιο απαιτητική αλυσίδα εφοδιασμού. Ο ηλεκτρισμός παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες ως εμπορεύσιμο προϊόν: απαιτεί άμεση παράδοση, η μεταφορά του είναι προβληματική, η τιμή του παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, οι οποίες όμως δεν είναι ορατές σε μεγάλη μερίδα της ζήτησης, η οποία παραμένει απαθής ως προς τις διακυμάνσεις της τιμής. Παρά τα εμπόδια αυτά, τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια έχουν σημειωθεί συναρπαστικές εξελίξεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ομιλία μου, μετά από μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της αναδιάρθρωσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, θα περιγράψω τις βασικές προκλήσεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εξετάσω τα βασικά στοιχεία και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν σε διαφορετικά συστήματα και θα συζητήσω τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Θα συζητήσω επίσης τις νέες προκλήσεις λόγω της μαζικής ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πίσω στους ομιλητές!