ΣΦΗΜΜΥ 15Βασίλης Κάτος


Ο Βασίλης Κάτος είναι Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας και επικεφαλής της ομάδας απόκρισης περιστατικών ασφάλειας, BU-CERT, στο πανεπιστήμιο του Bournemouth στο Ην. Βασίλειο. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΔΠΘ, κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Keele, και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Aston της Μεγάλης Βρετανίας. Εργάσθηκε για 2 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στην Ολλανδία ως σύμβουλος ασφάλειας πληροφοριών. O κ. Κάτος ειδικεύεται στα ψηφιακά πειστήρια για διερεύνηση εγκλημάτων κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως CIS expert για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ENISA), ο κ. Κάτος έχει συνεισφέρει σε σειρά πρωτοβουλιών. Αυτές περιλαμβάνουν τη μελέτη ευπαθειών λογισμικού για το 2018-19 και τη μελέτη για την επίδραση του πρόσφατου Ευρωπαϊκού κανονισμού Cyber Resilience Act (CRA) στο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG-RTD) της Κομισιόν, έχει συνεισφέρει στις τρέχουσες προπαρασκευαστικές ενέργειες δημιουργίας κανονισμού για την αντιμετώπιση ξένης παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία. Ο κ. Κάτος είναι εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Έρευνας Διαπεριφερειακού Εγκλήματος και Δικαιοσύνης των Ην. Εθνών (UNICRI) σχετικά με τα εγκλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός οδηγού επιβολής του νόμου για την έρευνα παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT). Επιπλέον, ο κ. Κάτος έχει συνεργαστεί με το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για περισσότερα από πέντε χρόνια, συνεισφέροντας σε δραστηριότητες επιμόρφωσης των μελών της δικαστικής εξουσίας από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κυνηγώντας Κυβερνοαπειλές στο Web 3.0

Η μετάβαση από το Web 2.0 στο Web 3.0 συμβαίνει με ταυτόχρονη έξαρση του κυβερνοεγκλήματος, το οποίο έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Σε αυτήν την ομιλία, θα εξετάσουμε την ανάγκη για επαναστατικές προσεγγίσεις όπως η ανασταλτική καταδίωξη των απειλών και η ανάγκη για ετοιμότητα στη συλλογή ψηφιακών πειστηρίων (digital forensics readiness). Επιπλέον, θα παρατεθούν προκλήσεις και ευκαιρίες κυρίως για μηχανικούς λογισμικού και μηχανικούς υπολογιστών που προκύπτουν από την εξέλιξη και υιοθέτηση των τεχνολογιών, όπως ο αναδυόμενος τομέας του Metaverse.

Πίσω στους ομιλητές!