ΣΦΗΜΜΥ 15Γεώργιος Κεραμίδας


Ο Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2008. Από το 2019, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακή Σχεδίαση, Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Μικροεπεξεργαστές, καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα: Edge Computing. Πριν τον διορισμό του ως μέλος ΔΕΠ, εργάστηκε σχεδόν 11 χρόνια στη βιομηχανία ως Επιστημονικός Διευθυντής (Chief Scientific Officer) της Think Silicon Α.Ε. στην οποία συμμετείχε στην σχεδίαση της αρχιτεκτονικής των πολυπύρηνων GPUs της εταιρείας. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της εταιρείας. Ο κ. Κεραμίδας συνεχίζει να εργάζεται στην εταιρεία ως σύμβουλος τεχνολογίας και καινοτομίας εστιάζοντας στην σχεδίαση των νέων προϊόντων καθώς και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 συνεργατικά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 5 εθνικά έργα, είτε ως κύριος συντονιστής, ως τεχνικός συντονιστής, είτε ως κύριος ερευνητής. Την τρέχουσα περίοδο είναι υπεύθυνος για ένα έργο ιδιωτικής χρηματοδότησης και ηγείται μιας ομάδας αποτελούμενη από 4 υποψήφιους διδάκτορες και 10 πτυχιούχους/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι επίσης τεχνικός συντονιστής ενός έργου μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων (SMART4ALL) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σχεδίαση και μοντελοποίηση επεξεργαστών και συστημάτων μνήμης χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, την σχεδίαση πολυπύρηνων και πολυνηματικών επεξεργαστών, επιταχυντών γραφικών, επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, την σχεδίαση πρωτοτύπων συστημάτων σε FPGA και τεχνικές βελτιστοποίησης κώδικα σε επίπεδο μεταγλωττιστή. Έχει συνδημοσιεύσει 110+ επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, τρία κεφάλαια βιβλίων και είναι κάτοχος 14 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (επιπλέον 12+ διπλώματα ευρεσιτεχνίας βρίσκονται σε κατάσταση αξιολόγησης). Το έργο του έχει λάβει πάνω από 1400++ αναφορές (h-index: 17, i10-index: 28). Έχει λάβει ένα βραβείο καλύτερης εργασίας, βραβείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (από το HiPEAC) και βραβείο “Outstanding reviewer” από το περιοδικό Microprocessors and Microsystems (MICPRO). Ο κ. Κεραμίδας έχει διατελέσει συν-προεδρεύων σε 4 διεθνή συνέδρια (FPL’21, ISVLSI’21, ARC 2018, ARC 2023) και είναι τακτικό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής πολλών συνεδρίων (DATE, FPL, ISVLSI, SAMOS, CITS, CCCI, ISQED). Είναι τακτικός εμπειρογνώμονας και σύμβουλος καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα EIC (European Innovation Council), τακτικός αξιολογητής σε περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο του, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας HiPEAC και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ultra-Low Power Accelerators for the Edge

Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της κατανάλωσης ενέργειας CMOS κυκλωμάτων για συσκευές που λειτουργούν στο νέφος (cloud) και στο άκρο του δικτύου (edge). Στην συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στις αρχές σχεδίασης επιταχυντών και θα αναλύσουμε διάφορες τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος που ακολουθούν την προσέγγιση συνσχεδίασης Υλικού (HW), Λογισμικού (SW) και Μεταγλωττιστή (Compiler) με στόχο την εκτέλεση εφαρμογών με υψηλή επίδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στο Edge. Έμφαση θα δοθεί στην συμπίεση και παραλληλοποίηση TinyML εφαμοργών.

Πίσω στους ομιλητές!