ΣΦΗΜΜΥ 15Ιωάννης Βούρκας


Ο Δρ. Ιωάννης Βούρκας γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1985. Έλαβε τον Μ. Μηχ. (Δίπλωμα) και το Ph.D. πτυχία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. (ΗΠΑ) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Ελλάδα, το 2008 και το 2014, αντίστοιχα. Το 2015 έγινε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ποντιφικό Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής (PUC). Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με θητεία στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών. του Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) στο Βαλπαραΐσο της Χιλής. Από το 2018, έχει επίσης ραντεβού ως συνεργάτη ερευνητή με το Ερευνητικό Κέντρο AC3E του UTFSM στην ομάδα AI Research. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στον χαρακτηρισμό, τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση ReRAM, καθώς και σε νέα κυκλώματα και αρχιτεκτονικές για υπολογιστές με επίκεντρο τη ReRAM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μη συμβατικούς υπολογιστές και υπολογιστές στη μνήμη, καθώς και πτυχές λογισμικού και υλικού παράλληλων υπολογιστικών κυκλωμάτων και συστημάτων εμπνευσμένων από τη βιοτεχνία. Είναι ο κύριος συγγραφέας ενός βιβλίου, τεσσάρων (4) κεφαλαίων βιβλίων, περισσότερων από τριάντα (30) άρθρων σε διεθνή περιοδικά και περισσότερων από πενήντα (50) εργασιών που περιλαμβάνονται σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Έχει δώσει οκτώ (8) προσκεκλημένες ομιλίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια/εργαστήρια για θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία ReRAM και δύο (2) εκτεταμένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια IEEE. στο Είναι μέλος IEEE CASS και NanoGiga TC, και υπηρετεί στη Συντακτική Επιτροπή του IEEE Trans. για τη Νανοτεχνολογία (από το 2021) και το Elsevier Microelectronics Journal (από το 2017). Υπήρξε υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (2011 έως 2014) και του Προγράμματος Πανεπιστημίων Santander (2018/2019).

Η Άνοδος της Τεχνολογίας ReRAM και Λύσεων Οργάνων για την Ενίσχυση των Προσπαθειών Ε&Α στον Ακαδημαϊκό Χώρο

Η τεχνολογία των συσκευών μεταγωγής με αντίσταση (συσκευές ReRAM ή απλώς "memristors") ωριμάζει συνεχώς και έχει ήδη προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από τον βιομηχανικό τομέα. Αρκετές εταιρείες σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν προσπάθειες για τη νανοκατασκευή ReRAM και την εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων που εκμεταλλεύονται μια τέτοια αναδυόμενη τεχνολογία. Οι πολλά υποσχόμενες εφαρμογές κυμαίνονται από μη πτητικές μνήμες αντίστασης (μνήμες ReRAM) έως νευρομορφικούς και κεντροκεντρικούς υπολογιστές. Η κατανόηση της θεμελιώδους συμπεριφοράς του memristor μέσω της μάθησης με βάση την προσομοίωση, είναι το βασικό υπόστρωμα πριν γίνει περαιτέρω πειραματισμός με τον αληθινό χαρακτηρισμό της συσκευής. Παρόλο που είναι η πρακτική εργαστηριακή εργασία που σίγουρα παρακινεί τους φοιτητές και τους ερευνητές να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν τις ιδέες εφαρμογής τους σε υλικό, η έναρξη τους σε πρακτικά πειράματα με πραγματικές ηλεκτρονικές συσκευές μεταγωγής με αντίσταση εξακολουθεί να στερείται αρκετής προσοχής από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Η έλλειψη γνώσης των απαραίτητων πειραμάτων και στρατηγικών που πρέπει να ακολουθηθούν για την επαρκή λειτουργία τέτοιων συσκευών, αποτελεί περιοριστικό παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η ομιλία θα παρουσιάσει πρώτα τις θεμελιώδεις λειτουργίες των κυψελών μνήμης αντίστασης και τις ευκαιρίες που δίνει μια τέτοια τεχνολογία σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Στη συνέχεια, η ομιλία θα επισημάνει τις σχετικές προκλήσεις που οφείλονται στις λειτουργικές ατέλειες των συσκευών. Τέλος, η ομιλία θα ολοκληρωθεί με αποτελέσματα από την ανάπτυξη του "RevI-Ve Project", μιας ad-hoc λύσης οργάνων για συσκευές ReRAM που επιτρέπει τη γρήγορη πραγματοποίηση μιας ποικιλίας πολύπλοκων, αλλά πλήρως προσαρμόσιμων, εργαστηριακών πειραμάτων με πραγματική ReRAM συσκευές, και είναι κατάλληλο τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Το εργαλείο RevI-Ve αφορά μια ολοκληρωμένη γραφική διεπαφή χρήστη (GUI), συμβατή με τη σειρά οργάνων Digilent Analog Discovery και υποστηρίζει διαφορετικές τοπολογίες κυκλωμάτων που βασίζονται σε τάση/ρεύμα για πρόσβαση στις συσκευές ReRAM, οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε ένα τυπωμένο κύκλωμα πλακέτα (PCB) σχεδιασμένη να συνδέεται απευθείας με το όργανο Digilent AD2. Το κοινό θα μάθει για την τρέχουσα κατάσταση του έργου RevI-Ve και τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρει για εργαστηριακές εργασίες, την ποικιλία των πειραμάτων που διευκολύνει και θα δει αποτελέσματα με δεδομένα που συλλέγονται από μετρήσεις σε εμπορικές συσκευές ReRAM που πωλούνται από την Knowm Inc. Το ίδιο το RevI-Ve Project και οι τοπολογίες κυκλωμάτων που θα παρουσιαστούν, που διευκολύνουν εργαστηριακά πειράματα με συσκευές ReRAM, αναμένεται να παρακινήσουν το κοινό να τολμήσει να φέρει στο εργαστήριο και να δοκιμάσει τις ιδέες εφαρμογής του για την τεχνολογία memristor.

Πίσω στους ομιλητές!