ΣΦΗΜΜΥ 15Κωνσταντία Ζαρκογιάννη


H Κωνσταντία Ζαρκογιάννη έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2003) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) (2011) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τον Οκτώβριο του 2017 διορίστηκε σε θέση ΕΔΙΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του ΕΜΠ. Τον Ιούνιο του 2023 εξελέγη σε θέση αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ με αντικείμενο «Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν έξυπνες διεπαφές χρήστη, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συστήματα ελέγχου, μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 18 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενός κεφαλαίου σε βιβλίο, και περισσότερα από 30 πρακτικά σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε εθνικά (smarty4covid, ENDORSE) και διεθνή ερευνητικά έργα (FP7 -MOSAIC, Horizon Europe - VoxReality). Έχει διατελέσει προσκεκλημένος συντάκτης στο ειδικό τεύχος «Emerging Technologies for the Management of Diabetes Mellitus» (Springer Journal of Medical and Biological Engineering and Computing [MBEC], 2015) και μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου του διεθνούς περιοδικού SpringerPlus κατά το έτος 2016. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Springer Medical & Biological Engineering & Computing, Elsevier Journal of Biomedical Informatics , και Διαβιολογίας και Διαχείρισης JSM). Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελετηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).

Καινοτόμο Πλαίσιο Ανάλυσης Καταγραφών Φυσιολογικών Σημάτων για τον Εντοπισμό Ύποπτων Κρουσμάτων CoViD-19

Αντικείμενο αυτής της διάλεξης αποτελεί η παρουσίαση του συστήματος smarty4covid (www.smarty4covid.org) που χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας και αναπτύχθηκε από ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (BIOSIM, AILS). Πρόκειται για ένα σύστημα που στοχεύει στον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων CoViD-19 από ηχητικές καταγραφές αναπνοής, βήχα, και φωνής. Ενσωματώνει προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης προς την υλοποίηση μίας υπεύθυνης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για την διαχείριση μεταδοτικών νοσημάτων. Στο πλαίσιο της διάλεξης θα παρουσιαστεί ο τρόπος που χτίζονται οι βασικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη του smarty4covid ως ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χάραξης στρατηγικών για την αναχαίτιση της πανδημίας. Επιπλέον, θα τονιστεί η σημασία διερεύνησης προκαταλήψεων στα δεδομένα καθώς επηρεάζει την απόδοση μοντέλων βασισμένων σε τεχνητή νοημοσύνη.

Πίσω στους ομιλητές!