ΣΦΗΜΜΥ 15Κώστας Βουρνάς


Ο κ Κώστας Βουρνάς είναι Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην περιοχή της δυναμικής συμπεριφοράς, του ελέγχου και της ευστάθειας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάλυση και συνεχή παρακολούθηση της ευστάθειας και ασφάλειας τάσεως, στην ομαλή ένταξη ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων, εξελιγμένων τεχνικών ρύθμισης και ελέγχου συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι εταίρος του ΙΕΕΕ (2005) και μέλος της CIGRE. Το 2019 του απονεμήθηκε το βραβείο ΙΕΕΕ/PES Prahba Kundur Award για τη συμβολή του στη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των ηλεκτρικών συστημάτων. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΕΕΕ Power and Energy Society (PES) 2011-2014. Είναι Πρόεδρος του ΙΕΕΕ PES Greece Chapter. Από το 2021 προεδρεύει στο Energy Working Group της επιτροπής Ευρωπαϊκής πολιτικής του IEEE (EPPC) της οποίας είναι μέλος. Από το 2024 έχει τη θέση του Γραμματέα στο Τεχνικό Συμβούλιο (Technical Council) της IEEE PES.

Προκλήσεις για τα Ηλεκτρικά Συστήματα κατά την Ενεργειακή Πράσινη Μετάβαση

Η Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση, δηλαδή το πέρασμα από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβάλλεται από την αναγκαιότητα διατήρησης του κλίματος και της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη σε αποδεκτά επίπεδα. Η πρόοδος που έχει ήδη συντελεστεί είναι τεράστια και πολλαπλάσια των προσδοκιών πριν μερικές δεκαετίες. Η αλλαγή ωστόσο στα ηλεκτρικά συστήματα έχει μόλις αρχίσει να συντελείται: πρόκειται για τι πέρασμα από συστήματα βασισμένα σε μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μακριά από τα αστικά κέντρα με μεγάλες σύγχρονες γεννήτριες σε κατανεμημένα, διάσπαρτα συστήματα ηλεκτροπαραγωγούς που συνδέονται μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος σε όλα τα επίπεδα τάσης (υψηλής, μέσης, χαμηλής) στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς. Η παρουσίαση θα εστιάσει στις προκλήσεις που αυτή η μετάβαση αντιμετωπίζει καθώς και σε ανοικτά θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανάγκες σε υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά εργαλείο, στην αλλαγή του ρόλου του καταναλωτή-παραγωγού και στις συνέπειες για την επιστήμη και το ρόλο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στις ερχόμενες κρίσιμες δεκαετίες.

Πίσω στους ομιλητές!