ΣΦΗΜΜΥ 15Μαρία Παπαδοπούλη


Μαρία Παπαδοπούλη (Ph.D., Columbia University, 2002) Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, της Ερευνητικής Μονάδας Αρχιμήδης του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, και επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Brigham Women's Hospital στην Ιατρική Σχολή του Harvard (2022-2025). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη περίπλοκων δικτύων, εφαρμόζοντας αλγορίθμους από τη μηχανική μάθηση, τη θεωρία γράφων, και τη θεωρία πληροφορίας. Ξεκίνησε την πανεπιστημιακή της καριέρα ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα στο Chapel Hill (2002-2004), όπου ασχολήθηκε με την ανάλυση και μοντελοποίηση των ασύρματων δικτύων. Εχει υπηρετήσει ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια το ΚΤΗ Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη (2011-2013), και ως Fulbright Scholar στο CSAIL, MIT (2017). Έκτοτε τα ενδιαφέροντα της έχουν διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνουν τη βιο-πληροφορική, και τις υπολογιστικές νευροεπιστήμες, με κύριο ενδιαφέρον την ανάλυση των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου (network neuroscience). Η έρευνα της έχει υποστηριχθεί από βραβεία (όπως τα IBM Faculty Award, Google Faculty Award, Comcast Innovation Fund) και εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως το MSCA RISE και το ΕΛΙΔΕΚ).

Αναζητώντας τις Υπολογιστικές Αρχές των Νευρωνικών Δικτύων για την Πραγματοποίηση μιας λιγότερο Τεχνητής Νοημοσύνης

Θα ταξιδέψουμε στο γοητευτικό κόσμο των δικτύων, παρουσιάζοντας διάφορες αρχιτεκτονικές και κανόνες οργάνωσης τους, και τις επιπτώσεις των αρχιτεκτονικών αυτών στη λειτουργία των δικτύων. Θα επικεντρωθούμε στα δίκτυα του εγκεφάλου, και συγκεκριμένα του οπτικού φλοιού. Πώς ο εγκέφαλος εκτελεί τους πολύπλοκους υπολογισμούς που μας επιτρέπουν να αλληλοεπιδράσουμε με το περιβάλλον, πώς επεξεργάζεται και μεταφέρει την πληροφορία από τη μια περιοχή στην άλλη, και πώς αλλάζει η συνδεσιμότητα του, όταν υπάρχει κάποιο εγκεφαλικό τραύμα ή νόσος; Θα σας παρουσιάσω αποτελέσματα της έρευνάς μας που αφορούν τις νευρωνικές υπολογιστικές και επικοινωνιακές μονάδες της αρχιτεκτονικής του οπτικού φλοιού, και θα συζητήσουμε για τις βασικές αρχές που διέπουν τα λειτουργικά δίκτυα του εγκεφάλου. Η πληροφορική και οι νευροεπιστήμες συμπορεύονται να απαντήσουν ερωτήματα με μεγάλο επιστημονικό, τεχνολογικό, και φιλοσοφικό ενδιαφέρον, προσκαλώντας μας να τις κοιτάξουμε με τόλμη, δημιουργικότητα, και συνεργατικά.

Πίσω στους ομιλητές!