ΣΦΗΜΜΥ 15



Συμεών Παπαδόπουλος


Ο Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το αντίστοιχο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχόλης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 2004, ενώ το 2012 αναγορεύτηκε Διδάκτορας από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, αφού εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στην περιοχή της Εξόρυξης Γνώσης από Πολυμεσικά Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας. Ενδιάμεσα, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο Πολυτεχνείο του Αϊντχόφεν (2006) και παρακολούθησε εξ αποστάσεως σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Μπλέκινγκε (2007-2009). Μετά από ένα διάστημα εργασίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ ως ερευνητικός συνεργάτης (2006-2007), εργάζεται στο Εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, ως συνεργαζόμενος ερευνητής από το 2007 και μεταδιδακτορικός ερευνητής από το 2012 και ως Ερευνητής Βαθμίδας Γ' από το 2019 και Β' από το 2022. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος στην spin-off εταιρεία Infalia (2014). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, >140 σε συνέδρια, 14 κεφάλαια βιβλίων, 2 βιβλία και 3 διεθνείς πατέντες. Το συγγραφικό του έργο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 7000 ετεροαναφορές με βάση το Google Scholar. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ, ACM και του ΤΕΕ. Είναι υπεύθυνος της ομάδας MeVer - Media Analysis, Verification and Retrieval (mever.gr).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία Κατά της Παραπληροφόρησης

Η ομιλία θα εισάγει το πρόβλημα της ψηφιακής παραπληροφόρησης με έμφαση στην παραπληροφόρηση που διενεργείται με τη βοήθεια εικόνων και βίντεο και θα παρουσιάσει μια σειρά μεθόδων και εργαλείων με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία συμβάλλουν στην καταπολέμησή της. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην έρευνα που διενεργείται από την ομάδα Ανάλυσης, Επαλήθευσης και Ανάκτησης Περιεχομένου (Media Analysis, Verification and Retrieval - MeVer) στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και ερευνητικών έργων, και στις ερευνητικές προκλήσεις του ανερχόμενου αυτού πεδίου.

Πίσω στους ομιλητές!